LSS

Address: Huddingevägen 339, Stockholm 14138

Telefon: 076 275 65 12

LSS


Juridik kan uppfattas som komplicerad och det gäller även den som handlar om personlig assistens. Många tycker att det är svårt att hitta rätt information som ger dem de kunskaper som behövs. NSR Assistans har tillgång till experter inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och Socialförsäkringsbalken, SFB. Tack vare vår juridiska hjälp kan du känna dig trygg i att allt går rätt till.


Våra experter garanterar att du får den personliga assistens som du har rätt att få. NSR Assistans erbjuder kostnadsfri juridisk hjälp till alla som vill anlita oss inom personlig assistans.


LSS - Insatser

Lagen om stöd och service till vissa funktionshinder, LSS, innehåller sammanlagt tio insatser:  


 • Rådgivning och annat personligt stöd
 • Personlig assistans
 • Ledsagare
 • Kontaktperson
 • Avlösning i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Tillsyn för skolungdomar över tolv år under kort tid
 • Boende i familjehem för barn eller ungdomar
 • Särskilt anpassad bostad för vuxna
 • Daglig verksamhet


Hjälp beviljas enbart till individer som kan räknas in i någon av LSS personkretsar och som har behov av hjälp som inte kan fås på annat sätt.


LSS - lagen

Syftet med LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är att individer med funktionsnedsättning ska få den hjälp de behöver så att de kan leva ett liv som är så normalt och självständigt som möjligt. Det är kommunens ansvar att informera om lagen och se till så att personer som omfattas av den får hjälp.


Det finns ett antal villkor som måste uppfyllas för att man ska ha rätt till personlig assistans och assistansersättning. LSS delar in individer i tre så kallade personkretsar:


 • Personer med utvecklingsstörning, autism eller andra tillstånd inom autismspektrat. 
 • Personer med omfattande och permanent begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada som uppstått i vuxen ålder efter yttre våld alternativt fysisk sjukdom.
 • Personer med andra bestående fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande. Dessa nedsättningar ska medföra betydande svårigheter i den dagliga tillvaron som skapar behov av stöd och service.

Assistans

Med Inga Begränsningar

NSR Assistans prioriterar trygghet, omtanke och bemötandet som du dagligen får. Tack vare utbildade och kvalifierade anställda samt expert jurister, tas allting med noggran hänsyn och vi ser till att du får den bästa assistansen du någonsin kan få. 


FÖLJ OSS

KONTAKTA OSS

Telefon: 076-275 65 12

Address: Huddingevägen 339, Stockholm 14138

Copyright © All Rights Reserved